Associació de Famílies d'Alumnes (AFA)


L'AFA de la nostra escola està formada per un grup de famílies compromesas amb l'educació dels nostres alumnes, així com amb la nostra escola. 
El AFA de nuestro cole está formada por un grupo de familias comprometidas con la educación de nuestros/as alumnos/as, así como con nuestro cole. 
Entre altres funcions, l'AFA s'encarrega d'organitzar les activitats les extra-escolars, les fotos de Nadal i la rua de Carnestoltes, sempre en coordinació amb l'equip directiu. 
Entre otras funciones, el AFA se encarga de organizar las actividades extraescolares, las fotos de Navidad y el desfile de Carnaval, siempre en coordinación con el equipo directivo. 
La quota per ser soci/a de l'AFA és de 30€ per curs acadèmic i per família. S'ha d'abonar en el compte corrent de l'AFA: 
La cuota para ser socio/a del AFA es de 30€ por curso académico y por familia. Se debe hacer el pago en la cuenta corriente del AFA: 
ES34 0061 0031 0101 9942 0111
Contacte AFA / Contacto AFA:    
apima@ceipcervantes.es
634 789 496